Loviisan Sibeliuspäivät

FACEPROFIILI

Ensemble Gamut!

lö 16.9. kl. 17.00

Societetshuset i Lovisa (Drottninggatan 24)

Ensemble Gamut! är en unik ensemble som har skapat sitt sound genom att kombinera element från medeltida musik, finska folkmusik, improvisation och elektroniska ljudlandskap.

Ensemble Gamut! släppte sitt andra album ”RE” 2022. Konserten innehåller låtar från ett färskt album, vars hundraåriga teman överraskar lyssnaren med sin aktualitet.

Låtarna minns en tid då inget sådant land som Finland ännu existerade. Den östortodoxa och den västra katolska kyrkan tävlade om inflytande i Finland i århundraden, tills de separerade på tröskeln till det första korståget. Sångerna i konserten utforskar den tidigaste musiken som finns bevarad i Finland, litterära källor från S:t Henriks historia ritmica, Piae Cantiones-samlingen, sångboken Brigittine Cantus Sororum samt urgamla runosånger.

Aino Peltomaa – sång, harpa, slagverk, elektronik

Ilkka Heinonen – stråkharpa, viola da gamba, sång, elektronik

Juho Myllylä – blockflöjter, sång, elektronik

Längd ca. 60 min.

Biljetter 30/15 € (studerande, arbetslösa, beväringar och civiltjänstgörare)

Bild: Kaisa Rautaheimo