Loviisan Sibeliuspäivät

FACEPROFIILI

SIBELIUSDAGARNA I LOVISA
2–4.9.2022

En mångsidig och varm konstmusikfestival i Finlands bästa småstad – för alla. Från opera till runosång, symfonier och klubbspelningar utan att glömma familjens minsta.

Samarbetsparter:

Kino Marilyn, KV-Restaurants, Hilding Invest Oy, Print Mill Oy Ab, Creative Peak, Lovisa Operaförening, Borgånejdens musikinstitut, Lovisa Dansinstitut, Galleria Theodor, Lovisa konstförening