Loviisan Sibeliuspäivät

FACEPROFIILI

Ta kontakt

Vill du komma med och förverkliga Finlands bästa småstads mångsidiga och gemensamma konstmusikevenemang som frivillig?

Festivalens frivilliga sköter varierande uppgifter från översättning, transport, biljettförsäljning till blomutdelning av artister. Som frivillig får du bl.a. fritt inträde till festivalens konserter. Vi träffas i början av augusti för att planera och dela ut arbetsuppgifter.

Välkommen med!

Lovisa Sibeliusdagar arrangeras av Lovisa sång rf.
Kontaktuppgifter: info@loviisansibeliuspaivat.fi
Tel. +358 44 2413461